Är du en fotograf?

Som en konstnär använder sin pensel eller en musiker använder sina instrument använder vi våra kameror och om en del håller med eller inte. . . Vi är alla konstnärer. Fotografering är en form av konst, en ständigt växande sådan. Vi har alla tillgång till kameror i dessa dagar. Titta…

Continue reading