Exponering

Att exponera en bild korrekt, innebär att se till att rätt mängd ljus når filmen eller sensorn. I fortsättningen kommer jag bara att tala om sensorn, även om samma sak, i de allra flesta fall, gäller även för film. Om för lite ljus når sensorn kommer bilden att bli för…

Continue reading

Brännvidd och Perspektiv

Objektivets brännvidd kan enkelt beskrivas som dess förstoringsgrad. Brännvidden anges i mm. Ju längre brännvidd desto större förstoringsgrad. Möjligheten att välja brännvidd kan du utnyttja till att välja perspektiv. Brännviddens funktion En anledning till att vi kan behöva ändra brännvidd är att vi skall kunna få det utsnitt i bilden…

Continue reading

Bländare och Slutartid

Kombinationen av bländare och slutartid använder vi för att styra exponeringen – hur mycket ljus som släpps in till kamerans sensor. Huvudsyftet med dem var och en för sig är dock att styra hur vi vill ha skärpan i bilden. Bländaren När vi ställer skärpan på en punkt i bilden…

Continue reading