Bländaren

Bländare sitter oftast monterad i objektivet mellan olika linselement och har egentligen 2 stycken olika uppgifter.

  1. Att begränsa insläppet av ljus
  2. Att bestämma skärpedjupet

Bländartalet definieras som F=f/D där f = objektivets brännvidd och D = bländaröppningens diameter. På objektiv som används på fotokameror kan man ofta välja bländare mellan 3,5 och 22. Med andra ord, ju större öppningen är, ju mindre blir bländartalet och ju större blir ljusinsläppet. Och ju mindre ljus som släpps in ju längre slutartid behövs för en korrekt exponering. Dessutom blir skärpedjupet större om bländartalet blir är större och kortare skärpedjup vid mindre bländartal.

Kort skärpedjup vill man oftast ha vid till exempel makrofotografi när man vill fokusera på till exempel en liten blomma medans bakgrundet ska bli så suddig som möjligt, dvs så jämnt som möjligt. Samma sak gäller porträttfotografi.

Sammanfattningsvis kan man säga:

  1. Lågt bländartal = kort skärpedjup = kort slutarti
  2. Stort bländartal = lång skärpedjup = lång slutartid