Brännvidd och Perspektiv

Objektivets brännvidd kan enkelt beskrivas som dess förstoringsgrad. Brännvidden anges i mm. Ju längre brännvidd desto större förstoringsgrad. Möjligheten att välja brännvidd kan du utnyttja till att välja perspektiv.

Brännviddens funktion
En anledning till att vi kan behöva ändra brännvidd är att vi skall kunna få det utsnitt i bilden som vi vill ha. Om vi vill fotografera familjeträffen hemma i lägenheten behöver vi ett objektiv med en kort brännvid (vidvinkelobjektiv) så att vi får med så mycket av rummet som möjligt i vår bild. Skall vi istället fotografera en vild fågel behöver vi troligen en längre brännvidd (teleobjektiv) för att fågeln inte skall se ut som en liten prick i bilden.

Detta är dock bara en del av brännviddens syften. Den viktigaste nyttan med att kunna ändra brännvidden är att du kan välja perspektiv.

Perspektiv
Om du befinner dig i Stockholm och skall åka till San Fransisco, så tycker du antagligen inte att det är så mycket längre att fortsätta din resa till Los Angeles, men den som befinner sig i San Fransisco, kan tycka att det faktiskt är väldigt långt att åka till Los Angeles. På samma sätt är det med fotografi.

Om du fotograferar en samling människor från långt håll med ett teleobjektiv kommer människorna i gruppen att synas stå väldigt tätt. Om du istället går fram till gruppen och fotograferar samma bild med en kortare brännvidd, kommer människorna synas stå mycket glesare.

Ett exempel följer här, fast jag har fotograferat en rad med bilar istället för en grupp människor. Den första bilden är fotograferad från ganska långt håll med ett teleobjektiv (lång brännvidd), medans den andra bilden har fotograferats från väldigt nära håll med en kort brännvidd (vidvinkelobjektiv).
Observera hur bilarna i den första bilden tycks stå mycket tätare, och att de ser ungefär lika stora ut. I vidvinkelbilden har bilarna glesats ut och den främre bilen ser större ut än bilen längst bort.

Vad vi gjort är att vi har förändrat perspektivet i bilden genom att förändra vår fotograferingsposition.

visabild (59) visabild (58)

Ett annat exempel på samma sak är följande bilder.
Min fästmö stod och fotograferade vid ett staket. Den första bilden tog jag med en en lång brännvid (400mm) på långt håll, den andra bilden tog jag med kortare brännvidd (70mm) när jag kommit betydligt närmare henne. I båda bilderna är utsnittet så lika som möjligt. Min fästmö är ungefär lika stor i bilderna, men staketet ser helt olika ut. I den andra bilden ser staketet väldigt långt ut och staketstolparna ser ut att stå glesare.
Bilderna har två helt olika perspektiv, men utsnitten är lika.

visabild (61) visabild (60)

Med detta vill jag säga att valet av brännvidd inte bara ger dig möjlighet att styra hur stort du vill avbilda föremål, utan framför allt att välja vilket perspektiv du vill ha.

Ett råd
När du skall göra en bild är mitt råd att du först funderar ut från vilken position du vill fotografera ditt motiv för att du skall få det perspektiv du vill ha. Därefter väljer du en brännvidd som ger dig det utsnitt du vill ha.

Frågor?
Om du har frågor kring det som behandlats i artikeln är du välkommen att maila mig så skall jag besvara frågan här nedan.