Exponering

Begreppet exponering definieras som belysningen * tiden. Belysningen är definierad som ljusflöd. Detta betyder att exponeringen är ljusflödet under en viss tid. Hur mycket ljus som kommer fram till filmen eller sensorn beror på hur stort ljusflödet är samt hur länge sensorn eller filmen exponeras. Ljusflödet begränsas vanligtvis med hjälp av bländaren medans exponeringstiden bestäms av slutartiden.

Man pratar också om exponeringssteg. Att öka exponeringen med 1 steg betyder att ljusmängden som släpps fram till sensorn fördubblas och att minska exponeringen med 1 steg betyder att ljusmängden halveras. Detta åstadkommer man till exempel genom att fördubbla eller halvera exponeringstiden. Man kan även använda sig av bländaren för att öka eller minska exponeringen med ett steg. Vanliga bländartal är 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16. Att öka bländartalet med 1 steg betyder en ökning med faktor rotan ur 2. Detta eftersom bländaren kan ses som en rund skiva med Arean A. För att fördubbla arean måste diametern ökas med just rotan ur 2.

Anta att man uppnår rätt exponering med bländare 8 samt 1/250s slutartid. Eftersom man dock vill ha ett mycket mindre bländare för att uppnå en mycket kortare skärpedjup väljer man bländaren 2.8. Detta betyder att exponeringen ökades med 3 steg och vi måste kompensera detta genom att förkorta exponeringen med 3 steg. Det betyder att den nya exponeringen blir 1/1000. Med andra ord, en exponering med bländare 2,8 och slutartid 1/1000 och en exponering med bländare 8 och slutartid 1/250 släpper samma mängd ljus fram till sensorn.