Konsten att kommentera bilder

Varför lägger man ut bilder på webben på olika fotosajter.?.?.?
Är det för att skaffa sig en bildbank som man kan använda sig av, eller är det för att få respons från likasinnade med samma intresse.?.?.?
Är det roligt att få kommentarer på sina egna bilder, men man vill helst avstå från att kommentera andras.???
Vill man bara kommentera bilder som man tycker om för att berätta hur fin och vacker den är..?.?.?
Vill man kommentera bilder som man inte tycker om för att fråga om vederbörande som har lagt ut bilden har någon självkritik.?.?.?
Eller vill man ge konstruktiv kritik och berätta hur man ser bilden och vad man anser kan bli bättre.?.?.?

Ja…det finns nog hur många anledningar som helst att kommentera bilder…det är nog därför vi anmäler oss som medlemmar till olika fotosajter.
Självklart även för att ta del av allt annat material som man kan hitta.

Men hur går man då till väga för att kommentera fotografier.?
Tror inte att det finns några generella regler men man ska hålla sig inom ramarna vad som gäller poolerna.

Nybörjarpoolen:
Kritik i den här poolen ska vara av uppmuntrande och fototeknisk karaktär. Peka hellre på det som är bra och vad som kan göras bättre än just direkta fel.

Ris och Ros:
Här duger verkligen inte kommentarer i stil med ”Snyggt!” – här ska all kritik vara genomtänkt. Naturligtvis är positiv kritik välkommen men det är diskussionerna om hur bilden kan bli bättre som är lärorik och utvecklande.
Som alltid gäller att all kritik måste vara saklig!

Hård kritik:
Den här poolen kräver en del av dig som kommenterar. Här gäller det att verkligen fundera på om innehållet i bilden håller måttet, har fotografen lyckats förmedla sitt budskap?
Här ska fotografen kunna kräva en motivering till varför du tycker som du gör om bilden!
Som alltid gäller att all kritik måste vara saklig!

Alla ser vi bilder på olika sätt och ut olika perspektiv.
Själv som fotograf så vill man kanske förmedla en viss känsla eller budskap i en bild….då är det roligt att få lite respons om det har gått fram och nått betraktarna, annars så får man kanske tänka om.
Självklart så finns det olika gengre inom foto…t ex natur, arkitektur, insekter, blommor, konsert, abstrakt…..ja listan kan göras lång.
Och vi har alla våra olika intresseområden inom fotografering. Och tilltalar inte området en så kanske man avstår att kommentera….eller.?

Man ska inte vara rädd för att berätta vad man känner och ser i en bild. Har man lagt ut ett fotografi som andra kan kommentera så får man vara medveten om att andra inte känner samma sak som en själv.
Har själv kommenterat bilder där medlemmar har tagit illa upp och helt enkelt hoppat av en sajt….reagerar man så så anser jag att man inte ska lägga ut bilder för offentlig visning.
Visst kan man bli sågad nedanför fotknölarna om man lägger ut sina bilder i hård kritik…..det måste man vara medveten om.

Själv så tycker jag att det alltid finns något positivt att skriva om en bild. Så när jag skriver en kommentar så börjar jag alltid med det positiva först för att sedan gå in på vad jag anser att man kunde ändra på gällander beskärningar, färger, kontraster etc etc.
En bild behöver även inte vara tekniskt perfekt för att tilltala en, men den kanske förmedlar något som man tar till sig……ta med det i din kommentar….berätta vad du känner inför bilden.
Det är inte alltid man är överens, men man kan få fram en dialog som kan vara ganska lärorik i kommande fotografering.
Man utvecklas hela tiden….även som fotograf…..man vill testa nya fotoformer….nya tekniker….det är det som är det roliga med foto.

Även om man inte är insatt i fotoformen (kategorin) så tycker jag att man ändå ska berätta hur man ser bilden.

Den här artikeln grundar sig så klart på min egen uppfattning ”….men dé é já”. Så kom igen och kommentera, betygsätt och berätta hur ni ser bilderna här på Fotomania……det är nämligen en stor del av aktiviteterna på en fotosajt…..samt här på Fm så genererar det aktivitetspoäng som du kan använda till att lägga upp fler bilder.

Vad ville jag säga med denna artikel.? Jo – kommentera mera och var inte rädda för att ge kritik.