Megapixlar, vad är det?

Pixel är en förkortning av det engelska begreppet Pictur element. Vanligen är vi mer bekant med ordet megapixlar som indikerar hur många 1 000 000 pixlar bilden innehåller ex. 5 Megapixlar = 5 x 1 000 000 pixlar. 1996 kom en av Canons första digitalkamror som hade 0,5 megapixlar i sensorn. Idag har några av de bästa kamrorna i världen upp till 50 megapixlar.
När du köper en kamera står det specificerat hur många pixlar sensorn i kameran innehåller. Sensorn är den del i kameran som bestämmer upplösningen. När ljus träffar sensorn registreras det av pixlarna och informationen lagras på minneskortet i kameran. Antalet är en bra indikering på hur skarpa bilder digitalkameran kan ta.

Skärpan och kvalitén är också beroende på hur stor pixeltätheten per längdenhet är, dvs upplösningstätheten, ofta angiven som pixel per Inch. Diskutera pixlar och upplösning med kameraförsäljaren innan du köper en kamera så att du inte känner dig lurad och besviken i efterhand.

En pixel är den minsta beståndsdelen i en digital bild. När du förstorar din bild tillräckligt mycket kan du se att den spricker upp i små fyrkantiga element med en specifik färg och placering, detta är din pixel. Antalet pixlar, upplösning och upplösningstäthet avgör hur skarp och verklighetstrogen bilden blir och hur mycket du kan förstora bilden.

Bilder anges också ofta i form av två tal gånger varandra, som tex 1024×768. Med det menas en bild som består av 1024 pixlar horisontellt och 768 pixlar vertikalt, vilket just i detta fallet är en vanlig storlek för en datorskärm. Men en bra digital systemkamera kan man ta bilder upp till ca 4288×2848, vilket gör det lättare att förstora bilden med bättre resultat.

När man diskuterar framkallning används ofta förkortningen dpi (dots per inch). Ju högre dpi, ju bättre kvalité på framkallningen. En hög dpi är viktigt för att bilden ska se bra ut när den är framkallad. Om du vill beskära bilden och efteråt förstora den till orginalstorlek kommer dpi att sjunka då antalet pixlar i det valda området fortfarande är den samma men ytan blivit större.

Större bilder med bra upplösningstäthet kräver mer minne på minneskortet än en mindre bild. Mängden färger kameran kan processera påverkar också hur mycket minne som krävs för den enskillda bilden.