Slutaren

Slutarens funktion i kameran är att bestämma hur länge filmen eller sensorn ska exponeras, det vill säga hur mycket ljus som ska släppas fram. Slutaren sitter oftast i kamerahuset. Kortfattad kan man säga ju snabbare slutartid ju mindre ljus släpps fram, det vill säga ju ljusare motivet som man fotar är ju kortare kan slutartiden vara.

Nackdelen med långa slutartider är att risken för både skaknings- och rörelseoskärpa uppstår. Skakningsoskärpa uppstår när kameran rör sig/skakas under exponeringen. Detta motverkas enklast med hjälp av ett stativ och till viss del med en bildstabilisator. Rörelseoskärpa uppstår däremot om objektet som ska avbildas rör sig under exponering. Detta är också anledning varför man helst inte ska röra sig medans man blir fotad.

Man kan enklast avgöra om oskärpan beror på skakning eller rörelse genom att betrakta hela bilden. Är bara ett objekt oskarpt, till exempel en snabb bil, men bakgrunden är skarpt beror oskärpan på bilen på bilens rörelse. Är däremot hela bilden suddig beror det nog på att kameran inte var helt stil under exponeringen.

För att åstakomma en kortare slutartid kan man till exempel använda en större bländare (mindre bländartal) eller blixt.